1. <big id="z6hp5"><dl id="z6hp5"></dl></big>

     1. 廣鋼氣體(廣州)有限公司南沙現場安保服務招標失敗公告 招標編號:BID-GG-202109-125

             廣鋼氣體(廣州)有限公司就廣鋼氣體南沙現場安保服務項目(招標編號:BID-GG-202109-125)進行招標采購。至投標截止時間止,因投標人數不足三家,本次招標招標失敗。


             
      特此公告

       

                                                                廣鋼氣體(廣州)有限公司

                                                                  2021年9月 24日


      即將呈現,敬請期待
      男女性爱动态图 李毅污图动态gif多男对一女_动态图片_居然搞笑网